3.13.1 Planering och uppföljning

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Enheten arbetar med verksamhetsplanering, analys och uppföljning och utarbetar de årliga dokumenten för verksamhetsplanering och årsredovisning. Enheten håller även i interna uppföljningar och analyser.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma