3.13.3 Lednings- och utvecklingsstöd

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Enheten för Lednings- och utvecklingsstöd utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs samt stöd till större utvecklingsprojekt och förändringsarbete.

Enheten består av tre funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till
konsistoriet, universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är
koordinator för internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande
samordning av utbildning, internationalisering och samverkan.

- en utvecklingsstödsfunktion som har till uppgift att samordna och stödja
pågående och planerade administrativa förändrings- och utvecklingsarbeten och
har även en roll som projektkontor. Funktionen ger stöd i projektarbete,
processmetodik och processkartläggning, workshopledning, riskanalyser m.m.


Projektmodell - mallar, projektprocess, handbok

Processer - mallar, metoder, handbok

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma