3.13 Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningens uppdrag är att utgöra ett kvalificerat stöd till ledningen i strategiska frågor och i frågor rörande verksamhetsstyrning- och utveckling.

Avdelningen består av tre enheter:

- Enheten för Planering och uppföljning
- Enheten för samordnat forskningsstöd
- Enheten för Lednings- och utvecklingsstöd

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Avdelningschef
Daniel Gillberg 018-471 1375

Anställda och övriga verksamma