24 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK är det nationella svenska kunskapscentrumet inom områdena mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten består av utbildning, forskning, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad, informationsverksamhet. NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset driver Kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

NCK har ställning som en inrättning för särskilda uppgifter vid Uppsala universitet, utan fakultetsanknytning. Från 2012 har NCK ett referensråd. Ledamöterna förordnas av Uppsala universitet.

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Telefonnummer
018-611 2793
Webbplats
http://www.nck.uu.se

Anställda och övriga verksamma