24 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld, kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Telefonnummer
018-611 2793
Webbplats
http://www.nck.uu.se
Föreståndare
Anita Hussénius 073-4697303

Anställda och övriga verksamma