11.2 Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Föreståndare: Martha Middlemiss LeMón , 018-471 21 71

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) är Uppsala universitets centrum för flervetenskaplig forskning kring religiös och social förändring. Bland de projekt som för närvarande bedrivs vid CRS kan framhållas forskningsprogrammet The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018.

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, 751 20 Uppsala
Postadress
Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2171
Webbplats
http://www.crs.uu.se/

Anställda och övriga verksamma