23.16 Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress
Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-611 9500
E-post
infoucr.uu.se
Webbplats
http://www.ucr.uu.se

Anställda och övriga verksamma