23.9 Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten.
Föreståndare: Ylva Sjunnesson, DVM, PhD, Associate Professor, Dept of Clinical Sciences, Division of Reproduction, Swedish University of Agricultural Sciences, +46 (0)18 67 21 74
Biträdande föreståndare: Maria Jönsson,Researcher, Dept of Organismal Biology, Environmental Toxicology, +46(0)184712608.
Biträdande föreståndare: Theodora Kunovac Kallak, PhD, Dept of Women's and Children's Health, Rudbeck laboratory, Uppsala University, +46 (0)18 611 57 72

Kontakt

Postadress
Box 7054, 750 07 UPPSALA
Telefonnummer
018-671608
Fax
018-672919
E-post
cruslu.se
Webbplats
http://www-cru.slu.se

Anställda och övriga verksamma