46.2.3 Geografiska Föreningen

Ingår som en del av Personalföreningar

Geografiska Föreningen grundades 1895 och har sedan dess verkat för att sammanföra dem som intresserar sig för geografi. Föreningen anordnar föredrag, debatter och exkursioner under 3-4 ggr per termin.

Ordf.: Peeter Maandi, tel. 6357
Sekr.: Clas Lindberg, tel. 7386
Kassör: Fredrik Haag

Kontakt