46.2.2 Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala

Ingår som en del av Personalföreningar

Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för alla kvinnliga forskare i Uppsala där man kan ventilera och diskutera gemensamma frågor. Ungefär 3 gånger per termin anordnas föredrag, diskussionsaftnar, utflykter mm för medlemmarna.

Ordf.: Sabina Hadzibulic, sabina.hadzibulic@crs.uu.se

Kassör: Astrid Taylor, Astrid.Taylor@slu.se