46.2.1 Akademiska Sällskapet

Ingår som en del av Personalföreningar

Uppsala universitets och SLU:s gemensamma personalförening sedan 1943. Sällskapet verkar för att under angenäma former stärka gemenskapen mellan personalkategorierna vid universiteten.

Ordf.: Eva Enefjord, tel. 018-471 33 21

Akademiska.Sallskapet@uadm.uu.se
eva.enefjord@im.uu.se

Kontakt