23.5 Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

Föreståndare: Caroline Björck
Sekreterare: Lise-Lotte Sundgren
Hemsida: www.regiongavleborg.se/cfug
Funktionsbrevlåda: cfug@regiongavleborg.se

Kontakt

Besöksadress
Gävle sjukhus -157-, Ingång 9 A, 801 88 Gävle
Postadress
Region Gävleborg, 801 88 GÄVLE
Telefonnummer
026-531227

Anställda och övriga verksamma