23.3 Centrum för klinisk forskning Dalarna

Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum inom Region Dalarnas Enhet för forskning och högre utbildning (FoUI-enheten). Verksamheten stödjer den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och har en stark grund i ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Dalarna och Uppsala universitet.

Kontakt

Besöksadress
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress
Nissers väg 3, 791 82 FALUN
Fax
072-5875652
Webbplats
http://www.regiondalarna.se/ckf
Stf. avdelningschef
Catharina Gustavsson
Forskningsledare
Björn Äng
Forskningssekreterare
Karin Björling
Camilla Ottosson
Sofia Möller Skog
Sara Skoglund

Anställda och övriga verksamma