23.11 Forum för diabetesforskning

Föreståndare (ordförande): Ulf Eriksson

Kontakt

Postadress
Medicinsk cellbiologi, Box 571, 751 23 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4129
E-post
ulf.erikssonmcb.uu.se
Webbplats
http://www.mcb.uu.se/seminars/forum/