40.6.2 Geocentrum

Ingår som en del av Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet har personal på plats vid Geocentrum. Kontakta Teknisk service eller Receptionen för att komma i kontakt med intendenturens personal.

Teknisk service : tekniskservice-ilag@uu.se 018 471 6437
Reception: reception-ilag@uu.se 018 471 2650

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Postadress
Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2502
E-post
reception-ilaguu.se
Webbplats
https://uu.se/om-uu/lagertradet/geocentrum