40.6.1 Evolutionsbiologiskt centrum

Ingår som en del av Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet har personal på plats vid EBC. Kontakta Teknisk service eller Receptionen för att komma i kontakt med intendenturens personal.

Teknisk service : tekniskservice-ilag@uu.se 018 471 6437
Reception: reception-ilag@uu.se 018 471 2650

Kontakt

Besöksadress
Reception, Norbyvägen 14,
Postadress
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Telefonnummer
018-471 6437

Anställda och övriga verksamma