40.6 Lagerträdet

Lagerträdet finns vid Geocentrum och EBC.
För att komma i kontakt med intendenturen:
Teknisk service : tekniskservice-ilag@uu.se 018 471 6437
Reception: reception-ilag@uu.se 018 471 2650

Kontakt

Besöksadress
Reception, Norbyvägen 14,
Postadress
Norbyvägen 18D, 752 36 UPPSALA
Föreståndare
Lars Holmer
Intendent
Anders Jansson 018-471 2599
Bitr. intendent
Johan Fransson 018-471 2780
Ekonomiadministration
Karin Lundberg

Anställda och övriga verksamma