14.3 Institutionen för moderna språk

använd följande e-postadresser till institutionens:
prefekt@moderna.uu.se
studievagledare@moderna.uu.se
studierektor-g@moderna.uu.se
studierektor-f@moderna.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress
Box 636, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1297
Fax
018-471 3480
E-post
infomoderna.uu.se
Webbplats
http://www.moderna.uu.se
Prefekt/motsv
Frank Thomas Grub 072-9999597018-471 1336
Stf. prefekt
Christina Kullberg 018-471 1440
Studierektor grundnivå
Magdalena Slyk 018-471 1303
Studierektor avancerad nivå
Magdalena Slyk 018-471 1303
Studierektor forskarnivå
Maria Svensson 018-471 1436
Studievägledare
Ilona Karlsson 018-471 1431
Personaladministration
Klara Vanwildemeersch 073-4697177018-471 4969
Webmaster
Anders Gustafsson 018-471 1318