35.4.1 Fysiologi och miljötoxikologi

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Webbplats
https://www.iob.uu.se/research/physiology-and-environmental-toxicology/

Anställda och övriga verksamma