35.4.3 Systematisk biologi

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Programansvarig: Martin Ryberg

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D, 75236 Uppsala
Postadress
Norbyv. 18D, 75236 Uppsala
Fax
018-471 6457
Webbplats
http://www.iob.uu.se/forskning/systematisk-biologi/

Anställda och övriga verksamma