35.4.1 Fysiologisk botanik

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Almas Allé 5, 756 51 Uppsala
Postadress
Uppsala Biocenter, Ulls gränd 1, 75651 Uppsala
Webbplats
http://www.iob.uu.se/forskning/fysiologisk-botanik/

Anställda och övriga verksamma