35.4.5 Jämförande fysiologi

Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi

Programansvarig: Åsa Mackenzie

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress
Norbyv. 18A, 752 36 UPPSALA
Webbplats
https://www.iob.uu.se/forskning/fysiologi-och-miljotoxikologi/

Anställda och övriga verksamma