35.4 Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Webbplats
http://www.iob.uu.se/
Prefekt/motsv
Joëlle Rüegg
Stf. prefekt
Fabien Burki 018-471 2779
Administrativ chef
Karin Lundberg 072-9999548018-471 4961
Studierektor grundnivå
Irene Söderhäll 018-471 2817
Studierektor forskarnivå
Carina Schlebusch
Ekonomiadministration
Karin Lundberg 072-9999548018-471 4961
Maryam Svantesson 018-471 2678
Yvonne Wiessing 072-9999547018-471 4757
Katalogadministration
Matilda Back 018-471 2783
Personaladministration
Matilda Back 018-471 2783
Webmaster
Johan Edin

Anställda och övriga verksamma