35.4 Institutionen för organismbiologi

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress
Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala
Webbplats
http://www.iob.uu.se/

Anställda och övriga verksamma