35.3 Institutionen för ekologi och genetik

Kontakt

Besöksadress
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 D
Postadress
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Webbplats
http://www.ieg.uu.se

Anställda och övriga verksamma