14.2 Institutionen för lingvistik och filologi

Funktions- och kontaktadresser:

Prefekt: prefekt@lingfil.uu.se
Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se
Studievägledning: studievagledare@lingfil.uu.se
Studierektor (grundnivå och avancerad nivå): studierektor@lingfil.uu.se
Studierektor (forskarnivå): meriem.beloucif@lingfil.uu.se
Admin. studierektor (forskarnivå): johan.heldt@lingfil.uu.se
Utbytesstudier: erasmus@lingfil.uu.se
Hemsida: webmaster@lingfil.uu.se
Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: helena.lothman@lingfil.uu.se
Masterprogram i språkteknologi, samordnare: eva.pettersson@lingfil.uu.se

Frågor om grekiska: grekiska@lingfil.uu.se
Frågor om latin: latinfragor@lingfil.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress
Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2252
E-post
infolingfil.uu.se
Webbplats
http://www.lingfil.uu.se

Anställda och övriga verksamma