13.11 Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap

Kontakt

Besöksadress
Villavägen 6, 752 36 UPPSALA
Postadress
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2276
Webbplats
http://www.gender.uu.se
Föreståndare
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Stf. föreståndare
Jenny Björklund 018-471 5796
Bitr. föreståndare
Jenny Björklund 018-471 5796
Studierektor grundnivå
Cecilia Rodehn 018-471 6319
Studierektor avancerad nivå
Sanja Nivesjö
Helena Wahlström Henriksson 018-471 7298072-9999255
Studierektor forskarnivå
Gabriele Griffin 070-4250034018-471 5790
Studievägledare
Andrea Limmerstedt
Kursadministration
Andrea Limmerstedt
Ekonomiadministration
Mikael Persson
Personaladministration
Sofie Lennartsson

Anställda och övriga verksamma