51 Hedersdoktorer

I vår personalkatalog (AKKA) kommer vi bara att lista de hedersdoktorer som samtidigt har en anställning vid universitetet.

Listan över fakulteternas samtliga hedersdoktorer finns dock publicerad på följande webbsida.

http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/hedersdoktorer