2.3 Familjepensionsnämnden

Ordförande: Prorektor Coco Norén
Ledamöter: HR-direktör Eliane Forsse, akademiräntmästare Kent Berg,
professor Margareta Brattström, avdelningschef Karin Apelgren,
facklig representant verkstadsingenjör Stefan Djurström.
Sekreterare: HR-generalist från HR-avdelningen
Ständigt adjungerad: Akademiombudsman