31.2.6 Algebra, logik och representationsteori

Ingår som en del av Matematiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA
Webbplats
https://www.math.uu.se/forskning/algebra--logik-och-representationsteori/

Anställda och övriga verksamma