31.2.10 Geometri och fysik

Ingår som en del av Matematiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 480, 751 06 UPPSALA
Webbplats
https://www.math.uu.se/forskning/geometri-och-fysik/

Anställda och övriga verksamma