30.1 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Vicerektor (dekanus): Professor Johan Tysk
Stf vicerektor: Professor Professor Charlotte Platzer Björkman
Forskningsdekan: Professor Anna Qvarnström
Utbildningsdekan: Universitetslektor Cecilia Johansson
Samverkansdekan: Professor Marcus Lindahl
Kansli: Se 3.9.3

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.teknat.uu.se