37.3 Tandemlaboratoriet

Föreståndare: Daniel Primetzhofer.Telefon manöverrum: 3046

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 529, 751 20 UPPSALA
Fax
018-555736
Webbplats
https://www.tandemlab.uu.se/
Prefekt/motsv
Daniel Primetzhofer

Anställda och övriga verksamma