35.1.1 Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Ingår som en del av Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontakt

Besöksadress
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1,
Postadress
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA
E-post
infobioresurs.uu.se
Webbplats
http://www.bioresurs.uu.se

Anställda och övriga verksamma