10.2 Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Circus är en ny plattform för att initiera och utveckla tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. Verksamheten är organiserad direkt under Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och fokus ligger initialt på att utveckla förutsättningarna för tvärgående samarbeten mellan forskare på områdets sex fakulteter. I vidare mening är uppdraget att stimulera nyskapande forskning genom att möjliggöra nya samarbetsmönster. Circus driver och utvecklar ett program för att hitta nya vägar för vetenskaplig utveckling snarare än ett specifikt vetenskapligt program.

Circus arbetar med flera olika former av stöd såsom stöd till forskarnätverk, till arrangemang av workshops, seminarier och symposier, samt andra aktiviteter avsedda att utveckla nya forskarsamarbeten. Circus arbetar både med utlysningar och med mer anpassade stöd till olika initiativ inom ramen för Circus uppdrag.

Kontakta gärna Circus för att diskutera idéer till aktiviteter och andra initiativ:

Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare: claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se

Ingrid Berg, projektsamordnare: ingrid.berg@circus.uu.se

Maria Pananaki, projektsamordnare:
Maria Pananki@circus.uu.se

Linda Isacsson, projektsamordnare:
Linda Isacsson@uu.se

Mella Köjs, administratör: mella.kojs@circus.uu.se
Allmän e-post: info@circus.uu.se


Läsa mer:
Circus externa hemsida
Intervju med föreståndaren

Kontakt

Besöksadress
Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala
Postadress
Box 513, 751 20 Uppsala

Anställda och övriga verksamma