10.1 Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo Valentin-centrum, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) samt avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Engelska institutionen.

Forskningsledare: Patricia Mindus, 018-471 71 76
Forskningsassistent: Mattias Vesterlund, 018-471 53 53

Postadress: Box 512, 751 20 Uppsala
Webbplats: http://www.uppsalaforum.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Gamla Torget 6, rum B 512
Postadress
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-post
mattias.vesterlundires.uu.se
Webbplats
http://www.uppsalaforum.uu.se