Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

- professor Tora Holmberg, vicerektor (ordf.)
- professor Mattias Martinson, stf. vicerektor (vice ordf.)
- professor Cecilia Wejryd, dekan teolfak (suppleant: professor Kajsa Ahlstrand, prodekan)
- professor Anna Singer, dekan jurfak (suppleant: professor Anna Jonsson Cornell, prodekan)
- professor Erik Lindberg, dekan histfil (suppleant: professor Torbjörn Gustafsson Chorell, prodekan)
- professor David Håkansson, dekan språkfak (suppleant: universitetslektor Sofia Ahlberg, prodekan)
- professor Joakim Palme, dekan samfak (suppleant: professor Annika Waern, prodekan)
- professor Esbjörn Larsson, dekan fak.utb.vet. (suppleant: professor Jenny Wiksten Folkeryd, prodekan)
- universitetslektor Jenny Eriksson Lundström, lärarrepresentant
- universitetslektor Åsa af Geijerstam, lärarrepresentant
- professor Björn Melander, lärarrepresentant
- professor Kerstin Rydbeck, lärarrepresentant
- doktorand Anna Ingves, studeranderepresentant
- student Isak Sandell, studeranderepresentant
- student Elsa Ewert, studeranderepresentant
- student Emil Buckard, studeranderepresentant

Gruppsuppleanter för studeranderepresentanterna:
- student Daniel Michaneck, studeranderepresentant
- student Lies Youcefi, studeranderepresentant

Fackliga representanter
- Charlotte Baltzer (SACO)
- Peter Knutar (TCO) (suppleant: Jenny Jansson (TCO))

Sekreterare
Kim Solin, utbildningsledare

Övriga närvarande
Johan Lundborg, kanslichef
Jonas Svensson, controller
Maria Lindahl, administratör

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA