10 Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vicerektor: Professor Tora Holmberg, tel. 018-471 1512
Ställföreträdande vicerektor: Professor Mattias Martinson, tel. 018-471 6867

Kansli: Se 3.11

Kontakt

Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
humsamhumsam.uu.se
Webbplats
http://www.hum-sam.uu.se/

Anställda och övriga verksamma