44.1 Jord

Ingår som en del av Uppsala Akademiförvaltning

Curt Malmenstedt, jordbrukschef, 7510

Kontakt

Besöksadress
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress
Box 121, 751 04 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma