44.6 Akademiinvest

Ingår som en del av Uppsala Akademiförvaltning

Ulf Fahlgren, 08 24 84 44
Carlo Galluzzi, 08 411 63 03
Björn Lind, 08 24 94 44

Kontakt

Besöksadress
Själagårdsg. 2A
Postadress
Box 2144, 103 14 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-248444
Fax
08-240650
E-post
akademiinvestuaf.se