44.4 Finansförvaltningen

Ingår som en del av Uppsala Akademiförvaltning

Kent Berg, akademiräntmästare, 7540

Besöksadress: Drottninggatan 4, plan 6
Postadress: Box 121, 751 04 Uppsala

Kontakt

Besöksadress
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress
Box 121, 751 04 UPPSALA