46.3.4 Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Ingår som en del av Studentkårer

Kontakt

Besöksadress
Uthgård, Polacksbacken, hus 73,
Postadress
Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Uthgård, 752 37 Uppsala
Telefonnummer
018-572520
E-post
infoutn.se
Webbplats
http://www.utn.se