46.1.1 Huvudskyddsombud

Ingår som en del av Personalorganisationer

Samordnande huvudskyddsombud
Uppsala universitet
Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 1
Ekonomikum, UUB, Gamla torget, kv Munken, Musicum, Gustavianum
Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 2
Segerstedthuset, Engelska parken, SCAS, Blåsenhus
Anneli Häyrén (tjänstledig)
Fredrik Movitz (tjänstgörande)

Skyddsområde 3
EBC, Geocentrum, Botaniska trädgården (inkl Erken och Klubban), Linnés Hammarby
Nahid Heidari

Skyddsområde 4
BMC
Anna Olsson

Skyddsområde 5
Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset
vakant

Skyddsområde 6
Polacksbacken
Liselott Dominicus van den Bussche

Skyddsområde 7
Campus Gotland
Finn Engström

Anställda och övriga verksamma