46.1.1 Huvudskyddsombud

Ingår som en del av Personalorganisationer

Samordnande huvudskyddsombud
Uppsala universitet
Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 1
Ekonomikum, UUB, Gamla torget, kv Munken, Musicum, Gustavianum
HSO Ann-Kristin Lindberg

Skyddsområde 2
Segerstedthuset, Engelska parken, SCAS, Blåsenhus
HSO Fredrik Movitz

Skyddsområde 3
EBC, Geocentrum, Botaniska trädgården (inkl Erken och Klubban), Linnés Hammarby
HSO Nahid Heidari

Skyddsområde 4
BMC
HSO Anna Olsson

Skyddsområde 5
Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset
HSO Nahid Heidari

Skyddsområde 6
Polacksbacken
HSO Peter Gonzalez Lundström

Skyddsområde 7
Campus Gotland
HSO Sara Utas Vestling

Anställda och övriga verksamma