SULF/Uppsala - lokalförening tillhörande Sveriges universitetslärarförbund

Ingår som en del av Personalorganisationer

Ordförande: Eric Stempels
Vice ordförande: Julie Hansen

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsv 7A
Postadress
Box 533, 75121 Uppsala
Webbplats
https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfuppsalauniversitet/