Saco-S vid Uppsala universitet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Saco-S vid Uppsala universitetet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda inom universitetet.

Det bästa sättet att nå oss är via e-post till
saco@uu.se

Robert Malmgren, ordförande
Lars Madej, vice ordförande

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsvägen 7A
Postadress
Box 533, 751 21 UPPSALA
E-post
sacouu.se
Webbplats
http://www.saco.fackorg.uu.se/

Anställda och övriga verksamma