46.1.2 TCO-OFR/S

Ingår som en del av Personalorganisationer

OFR/S arbetar på lokal nivå för medlemmar i TCO-förbund inom det statliga området. OFR/S:s lokala samverkansorgan nås under adress "ST inom universitets- och högskoleområdet" (TCO@fackorg.uu.se) eller genom resp. förbund.

Anställda och övriga verksamma