46.1.2 TCO-OFR/S

Ingår som en del av Personalorganisationer

OFR/S arbetar på lokal nivå för TCO-förbundens medlemmar. OFR/S:s lokala samverkansorgan nås under adress ST inom universitets- och högskoleområdet (f.d. Akademitjänstemännens förening) eller genom resp. förbund.

Anställda och övriga verksamma