46.1.2.1 ST inom universitets- och högskoleområdet, 214-01 sektionen vid Uppsala universitet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Ordförande: Suzanne Borén Andersson
Vice ordförande: Janne Backlund
Vice ordförande: Neil Ormerod

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsv. 7 A
Postadress
Box 533, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1996018-471 1997
Fax
018-471 3355
E-post
TCOuadm.uu.se
Webbplats
https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/st-inom-universitets-hogskoleomruppsala-universitet

Anställda och övriga verksamma