46.1.2.1 Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet, Sektionen vid Uppsala universitet

Ingår som en del av Personalorganisationer

Ordförande: Suzanne Borén-Andersson
Vice ordförande: Peter Knutar

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsv. 7 A
Postadress
Box 533, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1996
E-post
tcouadm.uu.se
Webbplats
https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/uppsala-universitet

Anställda och övriga verksamma