42.5 Medicinhistoriska museet

Museichef Urban Josefsson
Öppet tisd och tors 13-17 samt första sönd i månaden samma tid.
Gruppvisningar även andra tider efter telefonbeställning.

Kontakt

Besöksadress
Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 UPPSALA
Postadress
Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 UPPSALA
Telefonnummer
018-611 2610
E-post
infomhm.uu.se
Webbplats
http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se