12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Föreståndare: Erika P Björkdahl, 7676
Bitr föreståndare: Amelia Krzymowska, 2040
Sekreterare: Ingela Funke Frischenfeldt, 7655

Institutet skall bedriva forskning inom fastighetsrättens område, bygga upp ett fastighetsrättsligt specialbibliotek och anordna vetenskapliga seminarier och symposier.

IFF:s sstyrelse består av f.d. generaldirektör Bengt Kjellson (LMV, IFF:s styrelseordförande), VD Kåre Eriksson (Abogaranti), bankdirektör Lars Lindgren (Handelsbanken), VD Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), VD Solweig Lindèll-Sohlberg (Mäklarhuset Nordström & Partners), docent Richard Hager (Uppsala universitet) och fastighetschef Anna-Karin Engström (Svenska kyrkan). Chefsjurist Mikael Gulliksson (Fastighetsägarna Sverige) och bolagsjurist Maria Carlsson (Skanska Sverige AB) är adjungerade ledamöter av styrelsen.

Kontakt

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1, plan 3,
Postadress
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-post
IFFjur.uu.se

Anställda och övriga verksamma