12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Föreståndare: Erika P Björkdahl, 018-471 7676
Biträdande föreståndare: Haddis Akbari, 018-471 6856
Sekreterare: Ingela Funke Frischenfeldt, 018-471 7655

Institutet skall bedriva forskning inom fastighetsrättens område, bygga upp ett fastighetsrättsligt specialbibliotek och anordna vetenskapliga seminarier och symposier.

IFF:s styrelse består av Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), Anna-Karin Engström (Svenska kyrkan), Tomas Johansson (advokatfirman Mannheimer Swartling), Maria Forsberg (juridiska institutionen, Uppsala), Bengt Kjellson (Lantmäteriet) och Olof Jonsson (Sveriges Byggindustrier). Michael Persson (Nordea) är adjungerad ledamot av styrelsen.

Kontakt

Besöksadress
Trädgårdsgatan 1, plan 3,
Postadress
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-post
IFFjur.uu.se

Anställda och övriga verksamma