43.3 Ridinstitutionen

Inspector equitandi: Jonas Bergquist
Se även https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nye-inspector-equitandi-stimulerar-hjarnan-med-aktivt-hastliv

Kontakt

Besöksadress
Kvarnbo, 75265 Uppsala
Telefonnummer
018-543385
Webbplats
http://www.uu.se/om-uu/upptack-uppsala/akademiska-traditioner/excercitierna/

Anställda och övriga verksamma