43.3 Ridinstitutionen

Inspector equitandi: Marianne Andersson, tel. 471 1707

Kontakt

Besöksadress
Kvarnbo, 75265 Uppsala
Telefonnummer
018-543385
Webbplats
http://www.uu.se/om-uu/upptack-uppsala/akademiska-traditioner/excercitierna/