47.9 Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, STUNS

STUNS kontaktpersoner:
Andreas Larsson, VD
E-post: andreas.larsson@stuns.se
Emma Ytterström, Verksamhetsutvecklare
E-post: emma.ytterstrom@stuns.se
Mari Skantz, Ekonomiansvarig
E-post: mari.skantz@stuns.se

Huvudmännen för stiftelsen är länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala kommun, Region Uppsala och Handelskammaren i Uppsala län.

Styrelsens ordförande: Göran Enander
Ordinarie ledamöter: Anders Malmberg, Maria Knutson Wedel, Emilie Orring, Erik Pelling, Tomas Stavbom
Suppleanter: Fredrik Ahlstedt, Cecilia Magnusson, Helena Proos, Caroline Sjöberg, Cecilia Sjöstedt, Anna Lundhagen
Adjungerade: Joachim Danielsson, Johan von Knorring

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress
Uppsala Science park, 751 83 UPPSALA
Webbplats
http://www.stuns.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress
Uppsala Science park, 751 83 UPPSALA
Webbplats
http://www.stuns.se