37.3 Upptech

Ingår som en del av Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrum m.m.

Föreståndare: Mikael Jonsson

Kontakt

Anställda och övriga verksamma